เทคนิคการเชื่อมต่อระบบตู้สาขาด้วยสายคุณภาพสูง

ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อยังต้องทำให้แน่ใจว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการทำให้งานทำเพื่อการสื่อสารกันอย่างถูกต้อง เป็นแนวคิดของระบบ ตู้สาขา ได้เติบโตขึ้นเป็นวิธีใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนของสายโทรศัพท์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในเทคนิคใหม่ ๆ ที่ได้รับการประยุกต์ใช้ก็คือระบบโทรศัพท์ระบบตู้สาขา (PABX) ช่วยให้สายโทรศัพท์สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติพร้อมกับให้บุคคลที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบหลักสำหรับการโทรที่ต้องการ

แนวคิดของระบบตู้สาขาเริ่มต้นด้วยการมีการแลกเปลี่ยนสาขาส่วนตัวสำหรับธุรกิจที่แตกต่างกัน เมื่อครั้งแรกนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่เป็นที่นิยมก็จะเชื่อมต่อเข้ากับออฟฟิศ ระบบหลักจะถูกเชื่อมต่อกับระบบเครื่องส่งสัญญาณ บุคคลที่ทำงานในพื้นที่ผู้ดำเนินการนี้จะเชื่อมต่อบุคคลในพื้นที่การแลกเปลี่ยนไปยังการโทรที่ถูกต้อง

เนื่องจากแนวคิดนี้เริ่มมีขึ้นจำเป็นต้องมีเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อให้ระบบตู้สาขา ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจที่ใช้แนวคิดนี้มีความต้องการมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องโดยไม่ต้องขยายสาขาต่อไป ผลที่ได้คือการแบ่งระหว่างสองประเภทของระบบ ตู้สาขารวมถึงการแลกเปลี่ยนสาขาโดยอัตโนมัติในขณะที่ PMBX รองรับการแลกเปลี่ยนทางโทรศัพท์ด้วยตนเอง

แนวคิดของตู้สาขาเป็นแนวคิดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากความสามารถในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการโทรออก เนื่องจากการใช้ระบบอัตโนมัติได้กลายเป็นที่นิยมแล้วผู้ให้บริการจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อผ่านสำนักงานหรือพื้นที่อีกต่อไป แทนที่จะทำเช่นนี้ผ่านทางตัวเลือกไฟฟ้าที่สามารถติดต่อกับหมายเลขที่ถูกเรียกเข้าในพื้นที่เฉพาะแทนการมีบุคคลที่ทำให้การเชื่อมต่อ

เค้าโครงของตู้สาขาเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกลายเป็นมาตรฐานเหนือตัวเลือกด้วยตนเอง

การทำเช่นนี้เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนหมายเลขด้วยตนเองด้วยระบบคีย์ที่ต่ออยู่ในแต่ละพื้นที่ของระบบ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลถูกเรียกเข้าโทรศัพท์ระบบคีย์มีความสามารถในการตอบสนองได้อย่างถูกต้องและเชื่อมต่อกับสายหรือส่วนขยายโดยตรง นี้ยังคงมีการเชื่อมต่อที่จะได้รับการตั้งโปรแกรมโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองเมื่อสิ่งที่ถูกเรียกเข้ามาในโทรศัพท์

ถ้าคุณมีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ที่คุณใช้สำหรับโทรศัพท์ของคุณกว่าที่คุณรู้ว่ามีตัวเลือกมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง เมื่อใช้ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาคุณสามารถเริ่มประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเสียบเข้ากับระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติสำหรับระบบโทรศัพท์ที่คุณมีอยู่