หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า

เมื่อเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า มีข้อกังวลหลักสองประการ โหลดและการใช้งาน หม้อแปลงไฟฟ้าต้องประเมินปัจจัยหลายประการอย่างรอบคอบในขณะทำการเลือก เพื่อให้แน่ใจว่าตอบสนองความต้องการของข้อกังวลหลักทั้งสองข้อในการใช้ความคิดโบราณ โดยทั่วไปแล้วจะ ‘ไม่ต้องคิดอะไร’ ในการเลือกหม้อแปลงขนาดเล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถหยิบหน่วยที่มีพิกัด kVA ที่ใหญ่กว่าจากโหลดที่คาดการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณกำลังเลือกหน่วยขนาดใหญ่

สำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการจำหน่ายขนาดใหญ่หม้อแปลงไฟฟ้า แสดงว่าคุณกำลังทำการลงทุนที่มากขึ้น ดังนั้นกระบวนการประเมินผลจึงมีรายละเอียดและซับซ้อนมากขึ้น ด้วยประสบการณ์กว่า 90 ปีในอุตสาหกรรมนี้ ได้รวบรวมรายการตรวจสอบฉบับย่อเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดหม้อแปลงไฟฟ้ามีคำถามสำคัญสามข้อที่ส่งผลต่อการเลือกของคุณหน่วยที่เลือกมีความจุเพียงพอที่จะรองรับโหลดที่คาดหวัง

ในอุตสาหกรรมเหล็ก จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งปริมาณเกินที่กำหนดหรือไม่สามารถเพิ่มความจุของหน่วยเพื่อให้ทันกับการเพิ่มขึ้นของโหลดได้หรือไม่อายุขัยของหน่วยคืออะไรค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาคืออะไรหม้อแปลงไฟฟ้าปัจจัยการประเมินต้นทุนและความจุของหม้อแปลงโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับชุดของปัจจัยการประเมินการสมัครหน่วยข้อกำหนดของหม้อแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนตามการใช้งานตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมเหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องจำนวนมากสำหรับการทำงานของกระบวนการทางโลหะวิทยาและกระบวนการอื่นๆ ดังนั้นควรลดการสูญเสียโหลด

ซึ่งหมายความว่าโครงสร้างหม้อแปลงชนิดเฉพาะที่ลดการสูญเสียทองแดงให้น้อยที่สุดเหมาะสมกว่า ในการใช้งานพลังงานลม กำลังขับจะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ที่นี่ควรจะสามารถทนต่อไฟกระชากได้โดยไม่เกิดความล้มเหลว ในการหลอม หม้อแปลงไฟฟ้าที่สามารถจ่ายพลังงานให้คงที่และถูกต้องมีความสำคัญหม้อแปลงไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความสามารถในการบรรทุกเกินพิกัดในระยะสั้นที่ดีเป็นคุณลักษณะที่จำเป็น https://www.thaipatanakit.co.th/

แบบเติมของเหลวหรือแบบแห้งในขณะที่ยังคงมีการถกเถียงกัน

อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ใช้มอเตอร์ที่มีข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้าต่างๆ จะต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปลี่ยนจังหวะหรือแบบเปลี่ยนแทปตัวอย่างเหล่านี้ใช้เพื่อขีดเส้นใต้ประเภทของโหลด แอมพลิจูด ระยะเวลา หม้อแปลงไฟฟ้าและขอบเขตของการโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นและเชิงเส้นและการจัดวางเป็นข้อพิจารณาหลัก หากพารามิเตอร์มาตรฐานไม่รองรับการใช้งานเฉพาะของคุณ การทำงานร่วมกับผู้ผลิตที่สามารถปรับแต่งลักษณะการทำงาน ขนาด และคุณลักษณะอื่นๆ

ตามความต้องการของคุณได้จะมีความจำเป็น หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงมักสร้างหม้อแปลงแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานที่ไม่เหมือนใครแบบฉนวน แบบเติมของเหลวหรือแบบแห้งในขณะที่ยังคงมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับข้อดีที่สัมพันธ์กันของหม้อแปลงประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ แต่ก็มีคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพบางอย่างหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเติมของเหลวมีประสิทธิภาพมากกว่า มีความสามารถในการโอเวอร์โหลดมากกว่า