ทำความรู้จักกับ line oa ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

Line OA (Official Account) คือบริการทางธุรกิจในแอปพลิเคชัน Line ที่เปิดให้บริการให้กับองค์กร หรือบุคคลที่ต้องการใช้ Line เพื่อสื่อสารและติดต่อกับลูกค้า โดยเป็นช่องทางในการตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาลูกค้า รวมถึงให้บริการและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ผ่าน Line โดยตรง โดย Line OA นั้นมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจาก Line ทั่วไป โดยสามารถตอบกลับอัตโนมัติตามคำถามหรือแนวทางการให้บริการที่กำหนดไว้ และสามารถใช้เทคโนโลยี AI หรือ Bot เพื่อช่วยในการตอบคำถามของลูกค้าได้ ทั้งนี้ Line OA ยังมีความสามารถในการส่งข้อความเป็นกลุ่ม จัดการตัวเลือกการตอบกลับ ส่งข้อความแบบกำหนดเวลา และใช้งานไลน์บอท (Line Bot) เพื่อให้บริการต่างๆ ได้ตามที่ได้กำหนดไว้ด้วย

Line OA (Official Account) เป็นแอปพลิเคชันใน Line ที่ให้บริการในการสื่อสารและบริการต่างๆ กับลูกค้า โดยมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจาก Line ทั่วไป ดังนี้

  • การตอบกลับอัตโนมัติ: Line OA สามารถตอบกลับอัตโนมัติตามคำถามหรือแนวทางการให้บริการที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้เทคโนโลยี AI หรือ Bot เพื่อช่วยในการตอบคำถามของลูกค้า
  • การส่งข้อความเป็นกลุ่ม: Line OA สามารถส่งข้อความเป็นกลุ่มได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถสื่อสารและติดตามกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดการตัวเลือกการตอบกลับ: Line OA สามารถกำหนดตัวเลือกการตอบกลับ (quick reply) เพื่อช่วยลูกค้าสะดวกในการตอบกลับ และลดเวลาในการรอคำตอบ
  • การใช้งานไลน์บอท: ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับไลน์บอท (Line Bot) ซึ่งเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ใช้ในการตอบกลับข้อความ และให้บริการต่างๆ ได้ตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการตอบคำถามที่ซ้ำๆ หรือสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
  • การส่งข้อความแบบกำหนดเวลา: Line OA สามารถกำหนดเวลาในการส่งข้อความตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ได้ เช่น ส่งข้อความ

นอกจากนี้ Line OA ยังสามารถใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการให้บริการต่างๆ ได้แก่ การจัดการนัดหมาย การสั่งซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ Line OA ยังสามารถใช้งานได้ในหลายประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบริการอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าออนไลน์ และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.zao3.net/2023/02/16/บรอดแคสต์-broadcast-ผ่าน-line-business-id-line-oaได้อ/